Ποια είναι τα δύσκολα σενάρια που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας ελεύθερος επαγγελματίας;

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας

2 απαντήσεις

  • fcas80

    Πρέπει να πουλάτε συνεχώς τον εαυτό σας, αναζητώντας νέους πελάτες και νέες θέσεις εργασίας.    Πρέπει να έχετε αρκετές αποταμιεύσεις για να ζήσετε όταν δεν υπάρχει εισόδημα.

  • Ανώνυμος

    Μηδενική εργασία = ΟΧΙ ΠΛΗΡΩΜΗ.

    Σεστρία 12ου σπιτιού σελήνης

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας