Sun Square Satast Synastry

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας

Για χιλιετίες, οι άνθρωποι έχουν αναλύσει την επίδραση των πλανητών στη ζωή των ανθρώπων και στα γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο. Η συγκεντρωμένη γνώση δημιούργησε την αστρολογία, μια μελέτη των αστεριών και την επιρροή τους.Παρόλο που πολλές αστρολογικές προβλέψεις έχουν γίνει πραγματικότητα, η αστρολογία εξακολουθεί να θεωρείται ψευδοεπιστήμη.

Μέσω της ανάλυσης των πλανητικών τοποθετήσεων κατά τη διάρκεια της γέννησης κάποιου, πολλά μπορούν να καθοριστούν σχετικά με τον χαρακτήρα, τις δυνατότητες και το πεπρωμένο του.

Επίσης, μπορεί να δημιουργηθεί ένα γράφημα αστρολογίας για μια στιγμή κάποιου σημαντικού γεγονότος για να δώσει μια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα του για παράδειγμα.

Η αστρολογία χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνικές ανάλυσης, αλλά γενικά αναλύει την τοποθέτηση των πλανητών στα σημάδια του Ζωδιακού, τις τοποθετήσεις τους στα σπίτια του γενέθλιου χάρτη και τις σχέσεις που έχουν με άλλους πλανήτες αυτού του χάρτη.

Αυτές οι σχέσεις ονομάζονται πτυχές και αντιπροσωπεύουν ορισμένες γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ των πλανητών.

Οι πτυχές είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ή των δυνατοτήτων κάποιου. Μπορούν επίσης να δώσουν πληροφορίες σχετικά με σημαντικά γεγονότα που μπορεί να συμβούν στη ζωή του ατόμου όταν προκαλούνται από εξελίξεις ή μεταφορές.

Οι πτυχές μπορεί να είναι κύριες ή μεγάλες, όπως η σύζευξη, η αντίθεση, τα sextiles, τα τετράγωνα και τα τρίγωνα και τα δευτερεύοντα. Οι κύριες πτυχές είναι οι πιο σημαντικές στην ανάλυση αστρολογίας, αλλά οι δευτερεύουσες μπορεί επίσης να είναι σημαντικές εάν είναι ακριβείς.

Οι πτυχές μπορούν να έχουν θετικό και αρνητικό χαρακτήρα. Οι αρμονικές πτυχές επιτρέπουν στους πλανήτες να εκφράσουν πλήρως τη φύση τους και να επιτρέψουν τη συνεργασία μεταξύ των πλανητών που σχηματίζουν τις πτυχές. Αυτές οι πτυχές δημιουργούν ευνοϊκές ευκαιρίες και βοηθούν το άτομο να επιτύχει τους στόχους του.

Οι αρνητικές πτυχές έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Μπλοκάρουν την πλανητική ενέργεια και δημιουργούν εμπόδια που εμποδίζουν το άτομο να επιτύχει τους στόχους του χωρίς προσπάθεια. Αυτές οι πτυχές μερικές φορές εμποδίζουν εντελώς τα επιτεύγματα.

Τα τετράγωνα είναι σημαντικές πτυχές με κατά κύριο λόγο αρνητική φύση, αλλά η επίδραση αυτής της όψης εξαρτάται από τη φύση των πλανητών που τη δημιουργούν και τη γενική κατάσταση του γενέθλιου χάρτη.

Αυτές οι πτυχές μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια. αποτρέψτε τους ανθρώπους από το να πάρουν αυτό που θέλουν, καθιστώντας πολύ δύσκολο να πάρουν αυτό που θέλουν, δημιουργώντας συγκρούσεις και διαφωνίες και άλλους τύπους δυσκολιών.

Συναστρία

Όχι μόνο η αστρολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των ατόμων και των προσωπικών τους χαρακτηριστικών καθώς και του πεπρωμένου τους, αλλά και της αστρολογίας για την ανάλυση των σχέσεων, της φύσης τους και του διαρκούς δυναμικού τους.

Η αστρολογία χρησιμοποιεί μια τεχνική που ονομάζεται synastry για αυτές τις αναλύσεις. Οι άνθρωποι που αλληλεπιδρούν ο ένας με τον άλλο φέρνουν τις πλανητικές τους θέσεις και σε αυτές τις αλληλεπιδράσεις.

Η Synastry συγκρίνει τις πλανητικές θέσεις στο γενέθλιο χάρτη τους, αναλύοντας τις τοποθετήσεις τους στα γενέθλια σπίτια του άλλου ατόμου και υπολογίζοντας τις πτυχές μεταξύ των πλανητών.

Η φύση των πτυχών είναι η ίδια με την ανάλυση ενός γενέθλιου χάρτη ενός ατόμου. Οι θετικές πτυχές δημιουργούν συμβατές σχέσεις και αρνητικές δημιουργούν εμπόδια και συγκρούσεις.

Το Synastry μπορεί να εντοπίσει τις περιοχές όπου το ζευγάρι είναι πιθανό να αντιμετωπίσει προβλήματα και μπορεί να δώσει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο πρόληψης ή επίλυσής τους.

Κυρίως αρμονικές πτυχές δημιουργούν μια σχέση γεμάτη συμπόνια και κατανόηση.

Οι συνεργάτες έχουν συμβατούς χαρακτήρες και κάνουν τα πάντα για να αποτρέψουν την εμφάνιση προβλημάτων και να τα επιλύσουν το συντομότερο δυνατό, επειδή θέλουν να διατηρηθεί η σχέση τους. Κυρίως αρνητικές πτυχές δημιουργούν το αντίθετο.

Αυτό είναι συχνά μια ένδειξη ασυμβίβαστων φύσεων που απαιτεί πολλή προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για τη διατήρηση της σχέσης. Ένας συνεργάτης είναι συχνά η πιο ενδιαφερόμενη πλευρά που καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες στη σχέση.

Αυτή η σχέση απαιτεί πολύ συμβιβασμό και συχνά δεν υπάρχει αρκετή βούληση για επίτευξη συμβιβασμού. Στις χειρότερες περιπτώσεις, αυτές οι σχέσεις μπορούν να γεμίσουν με συγκρούσεις και βία.

Μερικές φορές η σύγκριση μεταξύ δύο γενεθλίων χαρτών δείχνει ότι οι πλανήτες μεταξύ δύο ανθρώπων δεν σχηματίζουν σημαντικές πτυχές.

Αυτό συμβαίνει συχνά όταν δύο άτομα δεν έχουν ενδιαφέρον μεταξύ τους και έχουν ουδέτερο συναίσθημα μεταξύ τους.

Κυρ - Βασικά χαρακτηριστικά

Ο Ήλιος είναι ένας από τους κύριους δημιουργούς της ζωής στη γη. Η σύνθεσή του είναι κυρίως υδρογόνο και ήλιο. Πιστεύεται ότι ο Ήλιος σχηματίστηκε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

βιβλική έννοια του αριθμού 2

Η σημασία του Ήλιου έγινε κατανοητή από τους πρώτους ανθρώπους και τον λατρεύουν ως θεότητα σε πολλούς ανθρώπινους πολιτισμούς.

Ο Ήλιος στην αστρολογία συμβολίζει ζωτική δύναμη, ενέργεια, υγεία, θέληση, ζωή και συνείδηση.

Συμβολίζει επίσης το εγώ και το επίπεδο του εγωκεντρισμού. Ο Ήλιος είναι ένα σύμβολο ορθολογισμού, αποφασιστικότητας και εμπιστοσύνης. Εκείνοι που γεννιούνται με εξέχουσα επιρροή στον Ήλιο στους γενέθλιους χάρτες τους έχουν συνήθως ισχυρή βούληση και επιθυμία να πετύχουν στη ζωή.

Ξέρουν ακριβώς τι θέλουν και επικεντρώνονται στη λήψη τους. Είναι δημιουργικοί και ενεργητικοί. Εάν η Sun έχει δύσκολες πτυχές, θα μπορούσε να είναι αυτοκατανάλωση και εγωιστική.

Στο γενέθλιο χάρτη μας, ο Ήλιος αποκαλύπτει τον σκοπό της ζωής μας και την εστίαση στη ζωή. Περιγράφει επίσης τα πιο σημαντικά προσωπικά μας χαρακτηριστικά. Αποκαλύπτει πώς οι άλλοι μας αντιλαμβάνονται. Η τοποθέτηση της Sun στον γενέθλιο χάρτη αποκαλύπτει τα κίνητρά μας και τα πράγματα που θεωρούμε σημαντικά.

Ο Ήλιος είναι ο κυβερνήτης του Λέοντα και η υπεροχή του είναι στον Κριό. Σε αυτά τα σημεία ο Ήλιος έχει τη μεγαλύτερη δύναμη και επιρροή.

Ο Ήλιος ρυθμίζει επίσης τη φιλοδοξία, την πρόοδο, την πρωτοβουλία, την εξουσία, την αλαζονεία, την υγεία, την αφθονία, την αυτονομία, τη ματαιοδοξία, τη δύναμη κ.λπ.

Κυριαρχεί στους άντρες και τους πλούσιους και επιτυχημένους ανθρώπους. Είναι επίσης ο ηγεμόνας του εγωισμού, του καυχησμού, της αφοσίωσης και του θάρρους.

Κρόνος - Βασικά γνωρίσματα

Ο πλανήτης Κρόνος είναι ένας μεγάλος πλανήτης. Διαθέτει σύστημα δακτυλίου από σωματίδια πάγου, βραχώδη συντρίμμια και βράχους. Έχει επίσης 82 φεγγάρια με τον Τιτάνα ως το μεγαλύτερο φεγγάρι του.

Η σύνθεση του Κρόνου είναι κυρίως ήλιο και υδρογόνο. Ο Κρόνος στερείται σταθερού εδάφους. Το όνομα Κρόνος και ο συμβολισμός του προέρχεται από τον αρχαίο ρωμαϊκό θεό κυβερνήτη της γεωργίας.

Στην αστρολογία, ο πλανήτης Κρόνος είναι επίσης ο κυβερνήτης της γεωργίας. Επίσης, καθορίζει την επιμονή, την αποφασιστικότητα, την αφοσίωση, την ευθύνη, τους στόχους, την υπομονή, τη σταδιοδρομία, τις επιχειρήσεις, τη σκληρή δουλειά, την αξιοπιστία, τη σταθερότητα. Σοβαρότητα, εξουσία, εστίαση, παράδοση, περιορισμοί κ.λπ.

Αυτός ο πλανήτης κυβερνά χρόνιες καταστάσεις, φτώχεια, ασθένεια κ.λπ.

Για τον Κρόνο να περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο διαρκεί 29,5 χρόνια. Η περίοδος κατά την οποία ο Κρόνος επιστρέφει στη γενέθλια θέση του είναι μια στιγμή αναδρομής και αξιολόγησης των επιτευγμάτων μας.

Ανάλογα με το επίπεδο των επιτευγμάτων, οι άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται ικανοποιημένοι ή καταθλιπτικοί και απογοητευμένοι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η τοποθέτηση του Κρόνου στο γενέθλιο χάρτη αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο χειρίζεται τις ευθύνες του. Αυτή η θέση δείχνει επίσης πού μπορεί να αντιμετωπίσει εμπόδια, καθυστερήσεις και που απαιτούν περισσότερη υπομονή. Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης της υπομονής και της αντοχής.

Όταν ο Κρόνος και οι πτυχές του προκαλούνται από διέλευση και προόδους, αυτή είναι συνήθως η στιγμή που το άτομο βιώνει μερικά σημαντικά γεγονότα που αντιπροσωπεύουν σημαντικά μαθήματα που πρέπει να μάθει το άτομο σε αυτήν τη ζωή, συνήθως της φύσης του Κρόνου. Αυτό σχετίζεται συχνά με την ανάληψη ορισμένων ευθυνών.

Sun Square Satast Synastry

Μια σχέση όπου ο Ήλιος ενός ατόμου κάνει μια τετράγωνη όψη με τον Κρόνο ενός άλλου ατόμου δεν είναι εύκολη, αν και δεν μπορεί να φαίνεται έτσι στην αρχή.

Αυτά τα δύο έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Είναι και οι δύο κίνητρα και πρόθυμοι να πετύχουν στη ζωή. Και οι δύο μοιράζονται τα χαρακτηριστικά της αποφασιστικότητας και της αντοχής. Διαθέτουν επίσης ισχυρή φιλοδοξία και ενέργεια για να επιτύχουν τους στόχους τους.

Τόσο ο Ήλιος όσο και ο Κρόνος αγαπούν να ανέβουν στις σκάλες της επιτυχίας και δεν σταματούν μέχρι να φτάσουν στην κορυφή.

Το κύριο πρόβλημα με αυτόν τον συνδυασμό είναι η διαφορά μεταξύ της βασικής τους προσέγγισης στη ζωή. Ο Ήλιος είναι ανοιχτός και αισιόδοξος, και ο Κρόνος είναι κλειστός και επιφυλακτικός, και έχει μια απαισιόδοξη προοπτική για τη ζωή.

Ο Κρόνος τείνει επίσης να είναι υπερβολικά προσεκτικός και κριτικός και αυτά είναι χαρακτηριστικά που ο Ήλιος μπορεί να θεωρήσει ενοχλητικό και να αισθάνεται ότι δημιουργούν πίεση.

Ο Ήλιος δεν αντέχει κάποιον να κρίνει τις πράξεις του και να του λέει τι να κάνει.

Και οι δύο έχουν κυρίαρχη προσωπικότητα και με την τετραγωνική πτυχή πιθανότατα θα υπάρχει ένας αγώνας για κυριαρχία που υπάρχει στη σχέση τους.

Ο Ήλιος μπορεί να αισθανθεί έντονη απογοήτευση παρουσία του ατόμου του Κρόνου.

Μπορεί να αισθάνονται ότι οι ενέργειές τους εμποδίζονται από τον φόβο της αντίδρασης του Κρόνου και την πιθανή απόρριψη των ενεργειών τους. Μπορεί να αισθάνονται ότι η σχέση με τον Κρόνο τους ασφυκτίζει επειδή αισθάνονται αποθαρρυνμένοι να κάνουν ό, τι θέλουν φοβούμενοι την αντίδραση του συντρόφου τους.

Το πρόσωπο του Ήλιου δεν κρατάει τα συναισθήματά του μέσα για πολύ. Θα πρέπει να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια και τα συναισθήματά τους στο άτομο του Κρόνου. Με την τετραγωνική πτυχή, μπορεί να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με έναν θυμωμένο και επιθετικό τρόπο.

Το άτομο του Κρόνου συχνά δεν γνωρίζει την επιρροή που έχουν σε άλλους ανθρώπους και μπορεί να εκπλαγεί από την αντίδραση και τα παράπονα της Sun.

Ο Κρόνος μπορεί να θεωρήσει τον Ήλιο ως υπερβολικά ευαίσθητο και δεν έχει ανοχή στην κριτική.

Η αλήθεια είναι ότι ο Sun δεν θέλει να επικριθεί, αλλά ο Κρόνος μπορεί να υπερβάλει και να μην γνωρίζει τη συμπεριφορά τους.

Εάν υπάρχει αμοιβαία έλξη μεταξύ τους, το άτομο του Ήλιου μπορεί να αγνοήσει πρώτα αυτά τα προβλήματα ή ακόμα και να μην γνωρίζει τη συμπεριφορά και την επιρροή του Κρόνου σε αυτά.

Με την πάροδο του χρόνου, το άτομο του Ήλιου αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση στην παρουσία του Κρόνου και αυτό επιδεινώνει το πρόβλημα.

Εάν και τα δύο άτομα είναι ώριμα και θέλουν να σώσουν τη σχέση χωρίς να τα θέσουν σε κίνδυνο, θα προσπαθήσουν να τα επιλύσουν.

Το άτομο του Ήλιου θα πρέπει να μπορεί να πει στο άτομο του Κρόνου ότι η κριτική του τα ενοχλεί και το άτομο του Κρόνου πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός ότι μπορεί να είναι υπερβολικά κριτική κατά καιρούς και να προσπαθεί να ελέγχει περισσότερο τις αντιδράσεις του.

Το άτομο του Κρόνου μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικά σοβαρό και βαρετό. Ο Ήλιος αγαπά την ευχαρίστηση και επιθυμεί να απολαύσει τη ζωή, και το άτομο του Κρόνου μπορεί να είναι πολύ προσεκτικός και αδιάφορος για τη γεύση του. Αυτό δεν πρέπει να είναι εμφανές στην αρχή, εάν υπάρχει έντονη έλξη μεταξύ τους.

Επίσης, το άτομο του Κρόνου μπορεί να ενοχληθεί από την τάση του Ήλιου να ξοδεύει υπερβολικά και να έχει απερίσκεπτη στάση απέναντι στα χρήματα. Ο Ήλιος αισθάνεται περιορισμένος και πιεσμένος και το άτομο του Κρόνου αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το άτομο του Ήλιου δεν ταιριάζει με το πρότυπο του ιδανικού συντρόφου του.

Παρά το γεγονός ότι δείχνει έλλειψη συμβατότητας και παρόμοια ενδιαφέροντα, αυτή η πτυχή είναι συχνά παρούσα σε πολλές σχέσεις, ειδικά μεταξύ παντρεμένων ζευγαριών.

Υπάρχει ένα ισχυρό στοιχείο καθήκοντος σε αυτές τις σχέσεις όπου ένας σύντροφος, συνήθως το άτομο του Ήλιου έχει την αίσθηση του καθήκοντος απέναντι στο άτομο του Κρόνου που τους εμποδίζει να εγκαταλείψουν τη σχέση.

Εάν οι άλλες πτυχές μεταξύ των πλανητών τους είναι αρμονικές, αυτή η πτυχή μπορεί να δράσει με τρόπο που διδάσκει και στους δύο εταίρους κάποια μαθήματα ενώ καταβάλλουν προσπάθειες να διατηρήσουν τη σχέση τους.

Το μάθημα του Ήλιου μπορεί να μαθαίνει να είναι πιο υπεύθυνο και σοβαρό, ενώ το μάθημα του Κρόνου μπορεί να είναι να χαλαρώσετε και να σταματήσετε να είστε υπερβολικά επικριτικοί και κρίσιμοι.

Θα μπορούσαν και οι δύο να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πτυχή για να βελτιώσουν τις προσωπικότητές τους, οι οποίες με τη σειρά τους θα βοηθήσουν τη σχέση τους να διαρκέσει και να είναι μια ικανοποιητική εμπειρία και για τους δύο.

Εάν οι συνεργάτες δεν είναι αρκετά ώριμοι και δεν υπάρχει αρκετή βούληση για τη διατήρηση της σχέσης, αυτή η σχέση μπορεί να είναι γεμάτη με επιχειρήματα, συνεχή γκρίνια και κριτική, κρίση, καταστολή, λογοκρισία και παρόμοια συμπεριφορά.

Στο τέλος, οι σύντροφοι μπορεί να αρρωσταίνουν από την πίεση, συνήθως το άτομο του Ήλιου, και αυτός θα είναι ο λόγος για τον τερματισμό της σχέσης. Ο Κρόνος μπορεί να επηρεάσει υπερβολικά την ανοιχτή και χαλαρή φύση της Sun.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η πτυχή υπάρχει μεταξύ των συντρόφων όπου υπάρχει μεγάλο χάσμα ηλικίας. Αυτό θα μπορούσε επίσης να δείξει ότι ο σύντροφος του Κρόνου αναλαμβάνει ρόλο γονέα και προσπαθεί να διδάξει τη Sun, κάτι που συνήθως δεν είναι πολύ καλά αποδεκτό από τον σύντροφο της Sun.

Μερικές φορές ο Κρόνος έχει την ανάγκη ή την τάση να υποτιμά τις ικανότητες της Sun και να τις θεωρεί ανίκανες, κάτι που προσβάλλει το άτομο του Ήλιου και είναι συχνά αιτία συγκρούσεων μεταξύ τους.

Περίληψη

Η σχέση μεταξύ ενός ατόμου του οποίου ο Ήλιος κάνει μια τετραγωνική όψη με ένα άλλο άτομο Κρόνος δεν είναι εύκολη. Απαιτεί πολύ συμβιβασμό.

Αυτή η πτυχή δείχνει μακροζωία σε συνδυασμό με ταλαιπωρία και πολλή προσπάθεια. Η πλευρά που είναι πιθανό να υποφέρει περισσότερο είναι το πρόσωπο του Ήλιου.

Αυτά τα δύο έχουν ισχυρές προσωπικότητες και σε αυτή τη σχέση είναι συνήθως εμφανής ο αγώνας για κυριαρχία μεταξύ των εταίρων.

Ο Κρόνος θέλει να ελέγχει τα πάντα και όλους και θα έχει πρόβλημα με την ανεξαρτησία του Ήλιου και την ισχυρή βούληση που δεν επιτρέπει σε κανέναν να τους διοικήσει ή να τους έχει υπό τον έλεγχό του.

Ο πιο ενοχλητικός παράγοντας σε αυτήν τη σχέση μπορεί να είναι η ανάγκη του Κρόνου να κρίνει και να επικρίνει, κάτι που θα μπορούσε να τρελάσει το άτομο του Λέοντα.

Εάν δεν επιλύουν τα πράγματα εγκαίρως, αυτή η σχέση δεν έχει πιθανότητα διαρκείας.

Αυτή η σχέση μπορεί να διδάξει τον Λέοντα να γίνει πιο υπεύθυνος και ο Κρόνος να γίνει πιο χαλαρός και λιγότερο κρίσιμος.

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας