Συναστρία του Sun Square Jupiter

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν την αστρολογία από την αρχαιότητα για να προσπαθήσουν να προσδιορίσουν το μέλλον και τα προσωπικά μας χαρακτηριστικά των ανθρώπων.Συνειδητοποίησαν εδώ και πολύ καιρό ότι οι πλανήτες έχουν ισχυρή επιρροή στους ανθρώπους και επηρεάζουν τόσο τον χαρακτήρα τους όσο και το πεπρωμένο τους.

Οι θέσεις των πλανητών κατά τη γέννηση κάποιου δίνουν πολλές πληροφορίες για αυτό το θέμα και πρέπει να ερμηνευτούν μόνο από έναν εξειδικευμένο αστρολόγο.

Υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αστρολογία για να αποκρυπτογραφήσουν τα σημάδια που μας έχουν δοθεί από τους πλανήτες, και πιο συχνά χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα και των βασικών χαρακτηριστικών κάποιου είναι η τεχνική ανάλυσης των πλανητών στα σημεία, τα σπίτια και τις πτυχές που κάνουν.

Για μια προηγμένη έρευνα και για το μέλλον, χρησιμοποιούνται προόδους και διέλευση καθώς και άλλες τεχνικές.

Οι πτυχές είναι πολύ σημαντικές για τον καθορισμό λεπτομερειών για τη ζωή και τον χαρακτήρα κάποιου. Μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με τη φύση, τα ενδιαφέροντα και τις επιλογές του ατόμου που είναι πιθανό να κάνουν.

Σημαντικές εξελίξεις και διέλευση που ενεργοποιούν τους πλανήτες στον γενέθλιο χάρτη προκαλούν τα σημαντικά γεγονότα της ζωής που δημιουργούν το πεπρωμένο του ατόμου.

Οι πτυχές μπορεί να είναι σημαντικές και μικρές, καθώς και αρμονικές και κακόβουλες. Οι κύριες πτυχές είναι οι πιο σημαντικές.

Είναι σύζευξη, τετράγωνο, τρίγωνο, sextile και αντίθεση. Τα τετράγωνα είναι σημαντικές πτυχές της μηλεϊνικής φύσης. Σχηματίζονται όταν οι πλανήτες βρίσκονται σε απόσταση 90 μοιρών.

Αυτές οι πτυχές δημιουργούν εμπόδια και συγκρούσεις και άλλα ζητήματα στη ζωή του ατόμου ή μεταξύ ανθρώπων των οποίων οι πλανήτες συνδέονται με την τετραγωνική όψη.

Η φύση του είναι προκλητική και χρειάζεται πολλή προσπάθεια για να εξουδετερώσει τα αποτελέσματά της.

Συναστρία

Η αστρολογία δεν χρησιμοποιείται μόνο για την ανάλυση μεμονωμένων χαρακτήρων και του πεπρωμένου τους. Χρησιμοποιείται επίσης για την ανάλυση των σχέσεων και της διαρκούς δυνατότητάς τους. Η τεχνική που χρησιμοποιεί η αστρολογία για μια τέτοια ανάλυση είναι η συναστρία.

Το Synastry μπορεί να καθορίσει εάν δύο άτομα είναι συμβατά και ποια είναι τα ζητήματα που είναι πιο πιθανό να συναντήσουν στη σχέση τους.

νιώθω ότι κάποιος με αγγίζει στον ύπνο μου

Συγκρίνοντας τα γενέθλια διαγράμματα δύο ατόμων και εφαρμόζοντας διαφορετικές τεχνικές για να προσδιορίσουμε την αμοιβαία επιρροή που έχουν μεταξύ τους, οι αστρολόγοι μπορούν να πουν πολλά για τη συμβατότητα μεταξύ τους και την πιθανότητα να είναι μια διαρκής σχέση.

Μπορεί να εντοπίσει τα ζητήματα που υπάρχουν ή θα μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ των εταίρων, καθώς και συμβουλές για το πώς αυτά τα θέματα μπορούν να επιλυθούν εάν είναι δυνατόν. Το Synastry μπορεί να καθορίσει εάν μια σχέση θα είναι αρμονική ή γεμάτη συγκρούσεις.

Το Synastry βασίζεται στην ιδέα ότι όταν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, οι γεννητικοί τους χάρτες αλληλεπιδρούν και οι πλανήτες στα γενέθλια τους χάρτες έρχονται σε επαφή.

Η ανάλυση μπορεί να είναι απλή, αλλά μπορεί επίσης να επεκταθεί βαθιά και να περιλαμβάνει προόδους, διαμετακόμιση και διαφορετικούς τύπους γραφημάτων για να εξαγάγετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και να περιγράψετε τη σχέση με περισσότερες λεπτομέρειες.

Η βασική ανάλυση σχέσεων συνίσταται στην ανάλυση των πτυχών μεταξύ των πλανητών των συνεργατών καθώς και των τοποθετήσεων των πλανητών ενός συνεργάτη στο γράφημα του άλλου συνεργάτη και το αντίστροφο.

Οι τοποθετήσεις του πλανήτη του συντρόφου στον άλλο γενέθλιο χάρτη συνεργατών μπορούν να δείξουν τις περιοχές όπου το άτομο που κατέχει τον γενέθλιο χάρτη θα επηρεαστεί από τον σύντροφό του.

Οι πτυχές μεταξύ των πλανητών των εταίρων δείχνουν τη ροή ενέργειας μεταξύ των δύο ανθρώπων και αποκαλύπτουν εάν η σχέση τους θα είναι μια εύκολη ροή ή γεμάτη εμπόδια και συγκρούσεις.

Εάν οι πτυχές μεταξύ των πλανητών των συνεργατών είναι κατά κύριο λόγο αρμονικές, η σχέση είναι βέβαιο ότι θα γεμίσει με κατανόηση, συνεργασία, συμπόνια και αγάπη. Οι συνεργάτες ενδιαφέρονται ειλικρινά για την ευημερία του άλλου.

Εάν οι πτυχές είναι από τη φύση τους δύσκολες, η σχέση πιθανότατα θα είναι μια δοκιμή για τη βούληση και τη δέσμευση και των δύο εταίρων.

Θα πρέπει να καταβάλουν πολλή προσπάθεια και υπομονή για να κάνουν αυτή τη σχέση να λειτουργήσει και να ξεπεράσουν τις προφανείς διαφορές στους χαρακτήρες που υπάρχουν μεταξύ τους. Οι δύσκολες πτυχές δημιουργούν συχνά τοξικές σχέσεις που εξαντλούν την ενέργεια του συντρόφου.

Κυρ - Βασικά χαρακτηριστικά

Ο Ήλιος είναι η κύρια πηγή ενέργειας και προϋπόθεση της ζωής στη Γη. Ο Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο του Ηλιακού μας Συστήματος και η μάζα του είναι 330.000 φορές μεγαλύτερη από τον πλανήτη Γη.

Όπως και οι περισσότεροι πλανήτες, ο Ήλιος αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και ήλιο. Γενικά πιστεύεται ότι ο Ήλιος σχηματίστηκε περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια πριν.

Λόγω της σημασίας του, ο Ήλιος λατρευόταν από πολλούς πολιτισμούς από την αρχαιότητα.

Στην αστρολογία, ο Ήλιος συμβολίζει τη ζωή, την ενέργεια, τη ζωτικότητα, τη συνείδηση, τη δύναμη της ζωής, τη θέληση. Αποκαλύπτει τον σκοπό της ζωής μας. Ο Ήλιος συμβολίζει τη ζωτικότητά μας και δείχνει πόσο μεγάλο είναι το εγώ μας. Αντιπροσωπεύει επίσης την ορθολογική πλευρά της προσωπικότητάς μας.

Όταν ο Ήλιος τοποθετείται εμφανώς στο γενέθλιο χάρτη κάποιου, αυτό δημιουργεί ένα άτομο που είναι γεμάτο αποφασιστικότητα και θέληση να πετύχει. Το άτομο είναι ενεργητικό και ξέρει πού κατευθύνεται στη ζωή.

Ένας δυνατός ήλιος κάνει το άτομο ενεργητικό, δημιουργικό και αποφασιστικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Ήλιος που τοποθετείται ευρέως στο γενέθλιο χάρτη του ατόμου δημιουργεί ένα άτομο που είναι πολύ αυτο-απορροφητικό και εγωιστικό.

Το σύμβολο του Ήλιου μας δίνει ενδείξεις για τον σκοπό ζωής του ατόμου και τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Δείχνει επίσης τον τρόπο που το άτομο επηρεάζει τους άλλους. Για να ταξιδέψει ο Ήλιος σε ένα ζώδιο, χρειάζονται περίπου 30 ημέρες.

Ο Ήλιος κυβερνά το σύμβολο Λέων και σε αυτό το σημάδι είναι το πιο ισχυρό. Είναι επίσης ισχυρό στον Κριό που είναι το σημάδι όπου ο Ήλιος είναι υπερυψωμένος.

Ο Ήλιος είναι ο κυβερνήτης της φιλοδοξίας, της προόδου, της πρωτοβουλίας, της δράσης, της αλαζονείας, του εγώ, της φήμης, της εξουσίας, της εμπιστοσύνης, της υγείας, της δύναμης, της αυτονομίας, της αυτοεκτίμησης, της ματαιοδοξίας, της επιτυχίας, του πλούτου κ.λπ. πλούσιοι άνθρωποι. Ο Ήλιος κυβερνά επίσης τους άνδρες.

Ο Ήλιος στον γενέθλιο χάρτη αποκαλύπτει τι μας παρακινεί και δείχνει πού είναι η εστίασή μας στη ζωή.

Ο Ήλιος μπορεί να επισημάνει τα πράγματα που θεωρούμε πιο σημαντικά στη ζωή μας. Ο Ήλιος είναι ένα σύμβολο αποφασιστικότητας, θάρρους, αφοσίωσης και κινήτρων. Στα αρνητικά χαρακτηριστικά του, ο Ήλιος συμβολίζει τον εγωισμό, τον εγωισμό και είναι επιρρεπής σε καυχησιολογία.

Δίας - Βασικά γνωρίσματα

Ο Δίας θεωρείται ο μεγαλύτερος πλανήτης στο Ηλιακό σύστημα. Η σύνθεση του Δία είναι κυρίως υδρογόνο και στερείται επιφάνειας. Το όνομα προέρχεται από τον βασιλιά των θεών στην αρχαία Ρώμη.

Ο Δίας ήταν ο θεός του ουρανού και του πολέμου. Σεβόταν ως μια από τις σημαντικότερες θεότητες μέχρι την άνοδο του Χριστιανισμού και την αντικατάστασή του από παλαιές ειδωλολατρικές πεποιθήσεις.

Από την αρχαιότητα, ο Δίας θεωρήθηκε ένας τυχερός πλανήτης. Θεωρήθηκε ότι φέρνει καλή τύχη και πλούτο στη ζωή του ατόμου. Ο Δίας εξακολουθεί να έχει αυτόν τον συμβολισμό.

Συμβολίζει την ευημερία, την επέκταση, την αφθονία, την αύξηση, τον πλούτο, την πολυτέλεια, τον πολυτελή τρόπο ζωής, την καλή τύχη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τις τυχερές ευκαιρίες, την ευτυχία, τη χαρά, τις απολαύσεις, την αισιοδοξία και παρόμοια θέματα.

Ο Δίας κυβερνά υψηλότερες γνώσεις, σπουδές, πανεπιστήμια, καθηγητές και πνευματικότητα. Ρυθμίζει μακρινά ταξίδια και ξένους πολιτισμούς. Επίσης, κυβερνά τους ξένους.

Ο Δίας κυβερνά τον Τοξότη και συν-κυβερνά τον Ποσειδώνα. Υψώνεται στον Καρκίνο. Σε αυτά τα σημεία, ο Δίας έχει τη μεγαλύτερη δύναμη. Στον Αιγόκερω αυτός ο πλανήτης είναι το φθινόπωρο και η ενέργειά του είναι αποκλεισμένη Όταν βρίσκεται σε καλή θέση στο γενέθλιο γράφημα, θεωρείται πραγματική ευλογία.

Ο Δίας σε ευεργετικές πτυχές δημιουργεί υπέροχες ευκαιρίες για επιτυχία και επίτευξη των ονείρων. Συνήθως παρέχει στο άτομο οικονομική σταθερότητα και αφθονία.

Σε κακές πτυχές ο Δίας δεν δημιουργεί καταστροφές (τουλάχιστον όχι όλη την ώρα).

Όταν ο Δίας κάνει δύσκολες πτυχές με άλλους πλανήτες, δημιουργεί συχνά εμπόδια και εμπόδια σε θέματα που σχετίζονται με τον Δία, όπως τα οικονομικά ή τα ταξίδια. Οι κακές πτυχές που αφορούν τον Δία μπορεί μερικές φορές να οδηγήσουν σε απώλεια χρημάτων και σε χειρότερες περιπτώσεις πτώχευση.

Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν συνήθως εμπόδια για να δημιουργήσουν την οικονομική τους ασφάλεια και συχνά παλεύουν με χρήματα.

Ο Δίας ταξιδεύει μέσω του ίδιου σημείου για μια περίοδο ενός έτους, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του έτους έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.

Η ανάλυση του Δία πρέπει πάντα να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το σημείο όπου βρίσκεται, καθώς και το σπίτι στο γενέθλιο χάρτη, και τις πτυχές που κάνει.

Συναστρία του Sun Square Jupiter

Η τετραγωνική πτυχή μεταξύ του Ήλιου και του Δία σε συναστρία δεν είναι μια πτυχή που μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά γενικά.

νόημα όνειρο φάλαινα δολοφόνος

Επειδή τόσο ο Ήλιος όσο και ο Δίας είναι ηγέτες της επιτυχίας και του πλούτου, καθώς και η επιείκεια και η εκπλήρωση των επιθυμιών κάποιου, αυτή η πτυχή μπορεί να κάνει το ζευγάρι να παραδοθεί στα πράγματα. Ως ζευγάρι μπορεί να είναι διατεθειμένοι να κάνουν πράγματα που δεν θα έκαναν κανονικά ως άτομα.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να είναι επιρρεπείς να ξοδεύουν πλούσια χρήματα για ακριβά δώρα ο ένας για τον άλλον, για ταξίδια και άλλες απολαύσεις που θα βιώσουν ως ζευγάρι, και υπό κανονικές συνθήκες δεν θα το προσέφεραν ως άτομα.

Με αυτήν την πτυχή ο κίνδυνος είναι ότι δεν υπάρχει κανένας που να εμποδίζει την άλλη πλευρά να κάνει ανόητα πράγματα. Μπορεί να πιαστούν τη στιγμή και να λυπηθούν αργότερα, αλλά έτσι λειτουργεί αυτή η πτυχή.

Αυτή η σχέση δεν στερείται αισιοδοξίας και χαράς. Απολαμβάνουν να κάνουν τα πράγματα μαζί, αν και ο Ήλιος μπορεί μερικές φορές να ενοχλείται από τη μη συμμόρφωση του Δία και την άρνηση προσαρμογής σε οποιουσδήποτε κανόνες, ούτε καν αυτούς που ο Ήλιος προσπαθεί να επιβάλει.

Αυτή η κατάσταση δεν συμβαίνει συχνά, μόνο σε περιπτώσεις όπου ο Ήλιος του συντρόφου έχει πληγεί από άλλους πλανήτες και κάνει τον Ήλιο αυτοαποκαλούμενο και κυρίαρχο, με έντονη ανάγκη να ελέγχει τους άλλους, ειδικά τον σύντροφό του.

Αυτά τα δύο έχουν τη δύναμη να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σε δύσκολους καιρούς. Και οι δύο αρνούνται να παραιτηθούν όταν οι καιροί είναι δύσκολοι και πάντα αναζητούν λόγους για να κρατήσουν το κεφάλι τους ψηλό και να είναι ευτυχισμένοι. Αυτό τους βοηθά πολύ να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως ζευγάρι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, και οι δύο μπορεί να είναι συγκλονισμένοι με την επιθυμία να κάνουν ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο και ξεχνούν τα πάντα, ακόμη και την καθημερινή τους ζωή. Τόσο ο Δίας όσο και ο Ήλιος μπορεί να είναι επιρρεπείς σε σοβαρές υπερβολικές δαπάνες και αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για τον προϋπολογισμό των σχέσεων.

Αυτοί οι δύο ξέρουν πώς να απολαύσουν τις απολαύσεις της ζωής, αλλά συχνά υπερβαίνουν τον ενθουσιασμό και την επιθυμία τους να διασκεδάσουν.

Αγαπούν και τα δύο πολυτελή αντικείμενα και τον τρόπο ζωής που μπορεί να είναι πρόβλημα αν δεν έχουν αρκετά μέσα για να τα παρέχουν. Σε ακραίες περιπτώσεις, αυτά τα δύο μπορεί να αρχίσουν να δανείζονται χρήματα και να κάνουν χρέη για να συνεχίσουν να παρέχουν τον μη ρεαλιστικό πολυτελή τρόπο ζωής τους.

Αυτή η πτυχή λειτουργεί με τρόπο που ωθεί τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα μαζί που δεν θα κάνουν κανονικά και αυτό μπορεί να προκαλέσει πολύ πονοκέφαλο και στα δύο.

Περίληψη

Το τετράγωνο μεταξύ του Ήλιου ενός ατόμου και του Δία ενός άλλου ατόμου δεν είναι μια πτυχή που δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο καμία από τις ζωές τους, αλλά σίγουρα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα οικονομικά τους.

Αυτή η πτυχή εμπνέει κάπως και τους δύο ανθρώπους να κάνουν πράγματα ως ζευγάρι που δεν θα κάνουν κανονικά μόνα τους. Αυτό συνήθως αναφέρεται στις συνήθειες των δαπανών τους και στις επιθυμίες τους.

Τόσο ο Ήλιος όσο και ο Δίας αγαπούν να ξοδεύουν χρήματα για τις απολαύσεις τους και και οι δύο αγαπούν την πολυτέλεια. Όταν είναι ζευγάρι, αυτή η πτυχή θα τους εμπνεύσει να ξοδέψουν χρήματα ο ένας στον άλλο και τις αμοιβαίες απολαύσεις τους.

Το αποτέλεσμα αυτής της πτυχής θα εξαρτηθεί κυρίως από τα μεμονωμένα ωροσκόπια και των δύο εταίρων και τη γενική οικονομική τους κατάσταση.

Στις χειρότερες περιπτώσεις, αυτή η πτυχή θα μπορούσε να οδηγήσει το ζευγάρι να ξοδέψει υπερβολικά και να θέσει σε κίνδυνο την οικονομική του ασφάλεια και το μέλλον τους. Αυτό δεν είναι πάντα αλήθεια, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι.

Αυτή η πτυχή θα μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει ερεθισμό στο πρόσωπο του Ήλιου, συνήθως όταν ο Ήλιος του πληγεί με τρόπο που αναγκάζει αυτό το άτομο να έχει κυρίαρχο και ελεγκτικό χαρακτήρα, οπότε μπορεί να προσπαθήσει να κυριαρχήσει στον Δία, αλλά χωρίς μεγάλη ή καμία επιτυχία.

Η απρόσεκτη συμπεριφορά του Δία και η άρνησή τους να δεσμευτούν σε οτιδήποτε μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικό για τον Ήλιο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας