Ως διευθυντής εστιατορίου, πείτε μας για μια εποχή που είχατε τη μεγαλύτερη επιτυχία σας στην οικοδόμηση ομαδικού πνεύματος .;

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας

Ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα πέτυχε η ομάδα;1 απάντηση

  • ΑνώνυμοςΑγαπημένη απάντηση

    Η πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα ήταν μια ημέρα «χρώματος» όπου χρησιμοποιώ για δουλειά, οπότε για παράδειγμα μια μπλε ημέρα, όλοι έπρεπε να έχουν τουλάχιστον ένα μπλε χρώμα ρούχων. .

    συναστρ. sun trine mars

    Ήταν πολύ διασκεδαστικό και επίσης ένα παγοθραυστικό μεταξύ των πελατών ..

Μάθετε Τον Αριθμό Του Αγγέλου Σας